FÖRSTÅELSE{för_st'å:else}

1. понимание

vi har full förståelse för dina synpunkter--мы понимаем твои взгляды (точку зрения)

{för_st'å:else}

2. пониманиеСмотреть больше слов в «Шведско-русском словаре»

T: 93 M: 2 D: 1